.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zajęcia muzyczne


Zajęcia płatne prowadzi nauczyciel Witold Smorawiński prezes Głogowskiego Stowarzyszenia Muzycznego im. Zygmunta Noskowskiego w Głogowie.

Ognisko Muzyczne I i II stopnia proponuje naukę gry na: – fortepianie – gitarze – skrzypcach – lekcję śpiewu oraz w zespołach: – wokalnych – instrumentalnych – wokalno-instrumentalnych – chór.

Spotkania odbywają się we wtorki, w godz. 13:00 – 19:00 w Gminnym Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.