.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zbiórka na rzecz Hospicjum w Głogowie


W niedzielę 8 marca podczas koncertu Eleni z okazji Dnia Kobiet w GOKiS Kotla, członkowie „Fundacji Hospicjum Głogowskie” zbierać będą datki na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Głogowie. Zachęcamy mieszkańców Gminy Kotla do włączenia się w tę jakże potrzebną i ważną inicjatywę.