.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Dobra zabawa i integracja


Drużyna reprezentująca sołectwo Grochowice wygrała V Turniej Wsi, który odbył się 28 lipca br. w Chociemyśli. Za nimi na kolejnych pozycjach uplasowała się drużyna ze Skidniowa i Głogówka. W sumie w rywalizacji udział wzięło siedem sołectw. Każda z drużyn otrzymała z rąk Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego, Przewodniczącej Rady Haliny Przybylskiej i dyrektora GOKiS Iwony Adamczak upominki i dyplomy, a pierwsze trzy miejsca także pamiątkowe puchary. Oprócz zabawy na uczestników czekały smakołyki przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chociemyśli pod czujnym okiem szefowej koła Doroty Drabi i sołtys Heleny Płócienniczak. Panie raczyły gości swojskim smalcem z chlebem i ogórkiem kiszonym, ciastami, pysznym bigosem oraz napojami. Na stoisku KGW z Chociemyśli nie zabrakło lokalnego produktu czyli „kapuśniaczków”. Był on promowany w ramach współpracy koła z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019. Organizatorzy zapewnili bezpłatnie dla dzieci trzy dmuchane place zabaw. Strażacy z OSP w Chociemyśli podczas Turnieju Wsi w ramach „Odlotowych wakacji w Chociemyśli”, zorganizowali dodatkowe atrakcje dla dzieci. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz ze strażakami zapraszała chętnych do gaszenia ognia. Były to działania animatora LGD Kraina Lasów i Jezior w siedzibą w Siedlisku, Barbary Kobiela. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom turnieju i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Podziękowania kierujemy także pod adresem Przemysława Maruta za okazane wsparcie rzeczowe.