.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia!


Dlaczego warto?
Głównym celem zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli jest umożliwienie uczestnikom rozwijania zainteresowań oraz podejmowanie różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju Gminy.
Chcemy, aby zajęcia rozbudzały ciekawość, z której rodzą się zainteresowania. Zajęcia taneczne pomagają w rozwoju ruchowym, a warsztaty artystyczne z kolei rozwijają talent w danej dziedzinie. Poza tym zajęcia uczą jak funkcjonować w grupie i nawiązywać nowe znajomości.
Zajęcia dodatkowe to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju, aby całe życie uczynić ciekawszym, bogatszym i lepszym.

Więcej informacji o zajęciach pod nr tel. 76 8 318 388.

[wppa type=”cover” album=”161″]Any comment[/wppa]