.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zapisz się do udziału w projekcie!


Projekt Naszym okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów z gminy Kotla, dofinansowany jest w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ULOTKA