.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zakończenie realizacji projektu „Umiem pływać”


Zakończyła się realizacja programu „Umiem pływać”. Trzydzieścioro dzieci z klas I-III szkoły podstawowej korzystało z bezpłatnych 20 lekcji nauki pływania na basenie Chrobry w Głogowie.
Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem instruktorów pływania i został dostosowany do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia w grupie piętnastoosobowej umożliwiły szybszą adaptację w wodzie wzmacniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości.
Projekt nauki pływania realizowany był na postawie porozumienia pomiędzy Gminą Kotla, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kotli i Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, a finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Kotla. Opiekunów dzieci zapewniał GOKiS w Kotli.

13336104_1106218679436404_1046741011556222268_n

 13307312_1106218876103051_8796675359087243084_n