.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zakończenie projektu AKTYWNI SENIORZY W GMINIE KOTLA oraz JASEŁKA


W dniu 18 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyło się podsumowanie projektu AKTYWNI SENIORZY W GMINIE KOTLA. W ramach zadania seniorzy wzięli udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych, które odbywały się w pięciu miejscowościach na terenie gminy, w okresie od lipca do listopada br.. Były to zajęcia z profilaktyki zdrowia, tj. instruktaż Nordic Walking i spotkania z dietetykiem, zajęcia z edukacji ekonomicznej oraz warsztaty kulinarne z elementami carvingu i warsztaty rękodzieła. Ponadto uczestnicy projektu spotkali się w ośrodku rekreacyjnym w Józefowie na wydarzeniu integracyjno-kulturowym „Raz na ludowo” i wzięli udział w grze terenowej podczas wydarzenia „Hubertus w Grochowicach”. Z projektu skorzystało ok. 50 seniorów, a kwota dofinansowania wyniosła ok. 31 000,00 zł.
Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój, a współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Realizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, a także wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Dodatkową atrakcją tego wieczoru był występ „małych aktorów” z młodszej i starszej grupy teatralnej działającej przy GOKiS w Kotli podczas Jasełek, pod opieką p. Michała Wnuka. Dzieci odtworzyły wydarzenia z Betlejem. Artyści wcielili się w role Maryi, Józefa, trzech króli, pastuszków i aniołków. Dzięki przedstawieniu w GOKiS zapanowała iście rodzinna atmosfera zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

[wppa type=”cover” album=”102″]Any comment[/wppa]