.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zakończenie 6.edycji Umiem pływać


Zakończyła się już VI edycja projektu „Umiem pływać”. Grupa 15 dzieci z klas I-II SP w Kotli doskonaliła swoje pływackie umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów na basenie „Chrobry Głogów” w Głogowie. Na zakończenie osiągnięcie umiejętności pływania poświadczone zostały dyplomem.
Opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Środki na realizację projektu pozyskał Urząd Gminy. W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, Gmina współfinansowała kwotą 900 zł transport dzieci na zajęcia. Federacja ubezpieczyła uczestników, opłaciła instruktora oraz pokryła inne koszty, a wszystko to w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.