.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

ZADANIE „NA FOLKOWĄ NUTĘ” ZAKOŃCZONE


Stowarzyszenie Grochowice Zdrój zakończyło realizację zadania pn. „Na folkową nutę” ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” oraz środków własnych uzyskanych z budżetu Gminy Kotla.

Intensywna praca z zespołami folklorystycznymi „Wrzos”, „Grochowiczanki” i „Skidniowianie” została zakończona. Członkowie zespołów podnieśli swoje umiejętności śpiewacze, wskazano im ciekawszą formę prezentacji scenicznej. Grupa taneczna „Skidniowian” wzmocniła swoje umiejętności w tańcu ludowym.

Instrumentaliści z zespołów prezentowali swoje umiejętności na lokalnym wydarzeniu „Dzień Seniora”. Wszyscy dorośli członkowie zespołów uczestniczyli w wyjeździe do teatru, co wpłynęło na zwiększenie aktywności kulturalnej oraz integrację tej grupy.

Korzystając z uprzejmości zespołu „Skidniowianie” obchodzącego 35-lecie działalności, w dniu 17 listopada 2018 r. dokonano podsumowania zrealizowanego zadania. Z rąk koordynatora zadania zespoły folklorystyczne otrzymały certyfikaty z ukończenia warsztatów edukacyjnych. Indywidualne certyfikaty oraz nagrody za ukończenie warsztatów wręczono dzieciom uczestniczącym w zadaniu. Partnerom wspomagającym Stowarzyszenie przy realizacji zadania oraz wolontariuszom wręczono podziękowania.

Realizowane zadanie wpłynęło na upowszechnianie kultury ludowej, na wskazanie jej miejsca w kulturze współczesnej.