.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Wzniośle i uroczyście 11 listopada


We wtorek (11.11.) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli miała miejsce uroczystość z okazji 96- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśli. Podczas tej wzniosłej uroczystości Pan Jan Baraniecki i Pan Marek Robert Górniak zaprezentowali swoją nową publikację związaną ze wspomnieniami mieszkańców Gminy Kotla.
Wcześniej w kościele par. św. Marcina w Kotli została odprawiona msza święta na której poświęcono sztandar.

Uroczystość w GOKiS-ie rozpoczęła się od wprowadzenia pododdziałów i pocztów sztandarowych, następnie został odczytany akt fundacji sztandaru przez przedstawiciela Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Pana Bartłomieja Grabię. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pan Łukasz Horbatowski i Pani Halina Przybylska.

Ceremonii nadania sztandaru towarzyszyło wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru i wpis do księgi pamiątkowej jednostki. Gwoździe wbijali Wójt Łukasz Horbatowski i Przewodnicząca Rady Halina Przybylska, w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Bartłomiej Grabia, w imieniu Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza- Wicestarosta Głogowski Grzegorz Aryż, ks. proboszcz par. św. Marcina w Kotli Andrzej Skoczylas, Komendant Powiatowy PSP w Głogowie st. bryg. mgr inż. Karol Skowroński, Prezes OSP w Chociemyśli Szymon Jankowski, sołtys sołectwa Chociemyśl Helena Płócienniczak, w imieniu Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Mariana Porębskiego- Prezes OSP Grochowice Tadeusz Jańczak, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Adama Grzelczaka-Tomasz Kurdas.

Sztandar ufundowany przez mieszkańców jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP został wręczony przez Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Grzegorza Obarę.

Kolejną częścią uroczystości była prezentacja nowej publikacji związanej ze wspomnieniami mieszkańców Gminy Kotla, której współautorami są Pan Jan Baraniecki, Pan Marek Robert Górniak i Pan Łukasz Horbatowski. Książka zostanie wydana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Podczas przemówienia Pana Jana Baranieckiego w tle mogliśmy ujrzeć prezentacje ze zdjęciami bohaterów publikacji a także wysłuchać ich wspomnień.

Uroczystość uświetnił występ grupy wokalnej działającej w GOKiS w Kotli pod okiem Anety Marciniak oraz zespół Integro przy akompaniamencie muzycznym Konrada Kubasa i Krystiana Osińskiego, który przygotował okolicznościowy koncert „Nasza Niepodległa” Patriotyczny charakter prezentowanych utworów sprawił, że atmosfera była uroczysta i podniosła. Publiczność nagrodziła występy zespołów gromkimi brawami.

Na koniec na wszystkich gości czekał poczęstunek przygotowany przez Sołectwo Chociemyśl i Koło Gospodyń Wiejskich z Chociemysli.

We wtorek (11.11.) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli miała miejsce uroczystość z okazji 96- rocznicy odzyskania…

Gepostet von Gmina Kotla am Mittwoch, 12. November 2014