.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Wystartowała VI edycja „Umiem pływać”


Rozpoczęła się VI już edycja projektu „Umiem pływać”. W okresie od 1 października do 3 grudnia br. grupa 15 dzieci z klas I-II SP w Kotli uczestniczyć będzie w 10 wyjazdach na basen „Chrobry Głogów” w Głogowie. W ich ramach najmłodsi będą doskonalić swoje pływackie umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Przygotowane ćwiczenia są bardzo zróżnicowane i dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów.
Opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Środki na realizację projektu pozyskał Urząd Gminy. W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, Gmina partycypuje w kosztach organizacji zajęć nauki pływania współfinansując kwotą 900 zł transport dzieci na zajęcia. Federacja ubezpiecza uczestników, opłaca instruktora oraz pokrywa inne koszty, a wszystko to w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.