.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Wycieczka do kina Cinema 3D w Głogowie w ramach ,,Ferie z GOKiS”.