.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

WARSZTATY- STACHURIADA 2014, GROCHOWICE, 21-22.06.14 R. (pdf)


WARSZTATY W PLENERZE – „SPOTKANIE NA POLANIE”
Stowarzyszenie Grochowice Zdrój wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu organizują w ramach zadania publicznego warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Stachuriady 2014. Zadanie finansowane jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Wszyscy chętni mogą skorzystać proponowanych warsztatów: gitarowych, bębniarskich, fotograficznych – za wcześniejszym zgłoszeniem i zgodą rodzica (patrz regulamin) oraz teatralnych i plastycznych bez ograniczeń.
Zapraszamy na polanę grochowicką w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w godz. 13.00 – 18.00.

Załącznik nr 1 do Regulaminu warsztatów

Zgoda rodzica lub opiekuna

123