.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

„Umiem pływać”


Ruszyła kolejna edycja projektu pn. „Umiem pływać”, którego celem jest nauka pływania dla dzieci klas I-III. Tym razem Urząd Gminy pozyskał środki na zorganizowanie bezpłatnych lekcji na basenie dla grupy 15 uczniów. Wezmą oni udział w 10 bezpłatnych zajęciach nauki pływania. Jest to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Kotla a Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu.

Dwugodzinne zajęcia odbywają się na pływalni Chrobry Głogów, a opiekę podczas wyjazdów sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.
– Jest to już czwarta edycja tego projektu. Kolejne dzieci nauczą się pływać pod okiem instruktorów. Dzięki temu będą bezpieczniejsze choćby podczas letniego wypoczynku – informuje wójt Łukasz Horbatowski.

W ramach zawartego porozumienia Gmina Kotla zapewnia opiekę nad uczestnikami w trakcie transportu, a także częściowo partycypuje w kosztach organizacji zajęć nauki pływania.

[wppa type=”cover” album=”310″]Any comment[/wppa]