.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Udział w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”


W czwartek 7 lipca 2016 r. sołectwo Chociemyśl gościło wizytację komisji konkursowej „Piękna Wieś Dolnośląska 2016” w składzie Anna Malinowska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urszula Bartoszewicz – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Irena Danieluk – Dolnośląska Izba Rolnicza, Anna Podolska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dawid Hopej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krzysztof Szustka – Moderator Odnowy Wsi.

Podczas wizytacji mieszkańcy oprowadzili komisję po miejscowości. Zaprezentowali to czym sołectwo może się pochwalić, jakie ma plany na przyszłość. Zapoznali komisję z dorobkiem grup działających na terenie sołectwa tj. Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Wędkarskiego „Jaź”, jednostki OSP Chociemyśl, lokalnego artysty rzeźbiarza p. Janusza Owsianego i Grupy Odnowy Wsi. Pani z KGW przygotowały poczęstunek dla uczestników spotkania, a wspólny czas umilił występ Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”. Komisja miała okazję obejrzeć „magiczny” ogród jabłoniowy Janusza Owsianego, który wypełniony był pracami artystycznymi.
Przypnijmy, że Sołectwo Chociemyśl przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej
w lutym 2014 roku. Została utworzona grupa odnowy wsi w składzie: Mirosław Skrętkowski, Janusz Owsiany, Jan Grabia, Dorota Grabia, Helena Płócienniczak i Marzena Ocytko. Członkowie grupy uczestniczyli w warsztatach, a następnie opracowali Sołecką Strategię Rozwoju, w której określili m.in. plan działania grupy. Sołectwo Chociemyśl od samego początku bardzo mocno zaangażowało się w realizację zaplanowanych działań.
W 2015 r. sołectwo Chociemyśl zdobyło III miejsce w konkursie w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi”, a w tym roku zdecydowało się na konkurowanie w tej głównej kategorii „Najpiękniejsza wieś”.
Konkurs corocznie ogłasza Samorząd Województwa Dolnośląskiego i ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń, jest także jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.

Trzymamy kciuki za nasze sołectwo i czekamy na wyniki konkursu.