.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

„Teatr Wspomnień”


Trwają warsztaty teatralne z uczestnikami projektu „Teatr Wspomnień” prowadzone przez Panią Elżbietę Bock-Łuczyńską, reżyser teatru dla dzieci i młodzieży.
 
Główną ideą projektu jest zbliżenie międzypokoleniowe poprzez realizowanie przez młodzież spektaklu opartego na wspomnieniach ludzi starszych. Uczestnicy na różnego rodzaju warsztatach edukacyjnych będą przygotowywani do pracy nad scenariuszem, scenografią spektaklu, którego będą głównymi aktorami.
 
Projekt „Teatr Wspomnień” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Z głębi serca” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura Dostępna.
Odpowiedzialna za stronę merytoryczną projektu – Elżbieta Bock-Łuczyńska
Koordynator projektu – Barbara Kobiela
kultura-dostepna_mkidn
[wppa type=”cover” album=”240″]Any comment[/wppa]