.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Szkolenie pt. „Indywidualna praca z dzieckiem”


W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli odbyło się szkolenie, którego tematem była „Indywidualna praca z dzieckiem”. W szkoleniu udział wzięli pedagodzy, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wychowawcy świetlic środowiskowych z terenu Gminy Kotla, Gminy Jerzmanowa i Gminy Wiejskiej Głogów.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, a jego inicjatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Wójcie Gminy Kotla.