.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Szkolenia jednostek OSP


W dniach 18-22.09 GOKiS użyczył sale wykładowe dla Strażaków z Gmin: Kotla, Jerzmanowa oraz Żukowice zdających egzaminy pierwszej pomocy.

[wppa type=”cover” album=”309″]Any comment[/wppa]