.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Świetlica z Grochowic zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym „Jestem eko”!


W dniach 4-8.09.2017 r. dzieci ze świetlic środowiskowych działających na terenie Gminy Kotla, wzięły udział w konkursie plastycznym „Jestem eko” oraz „Dbajmy o środowisko” – dla dzieci indywidualnych z klas 1-3 i 4-7  ogłoszonego przez Gminę Kotla. Środki na ten cel zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu edukacji ekologicznej „Jestem eko 2017”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10 września w trakcie trwania imprezy pn. „Trzymaj formę” w Leśnej Dolinie.

W konkursie wzięło udział 9 świetlic działających w naszej gminie. Wszystkie prace zostały wystawione i nagrodzone. Pierwsze miejsce zajęła świetlica środowiskowa działająca w Grochowicach pod opieką p. Marii Błażków, II miejsce zajęła świetlica działająca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli pod okiem p. Honoraty Urbańczyk, a III miejsce otrzymała świetlica ze Skidniowa, którą opiekuje się p. Dorota Radziejewska.

Serdecznie gratulujemy dzieciom nagrodzonym i ich wychowawcom wspaniałych pomysłów na prace i przepięknego ich wykonania.

Galeria z całej imprezy dostępna na stronie:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Kotli-245459278879197/

[wppa type=”cover” album=”307″]Any comment[/wppa]