.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

„Świat oczami młodych” – konkurs plastyczny


Fundacja Banku Ochrony Środowiska wraz z Pocztą Polską uruchomiła 3. edycję konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja do samodzielnego   zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze pracy, nazwiska ich autorów oraz nazwy  placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiają sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawianie metodami ekologicznymi ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z ideą „Przywróćmy tradycyjne sady”.

Tegoroczna odsłona konkursu jest wsparciem dla innego projektu Fundacji BOŚ pn. „Tradycyjny Sad”, w którym szkoły mogą się ubiegać  o granty na założenie  mini sadu z tradycyjnymi odmianami grusz. Wszelkie informacje o projekcie „Tradycyjny Sad” znajdują się na stronie tradycyjnysad.pl, do którego szkoły cały czas mogą się zgłaszać  – rejestracja trwa do 28 lutego br.

Konkurs patronami objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Wierzymy, że zarówno konkurs „Świat oczami młodych” oraz „Tradycyjny Sad” zainspirują młodzież do zainteresowania się tematyką zwiększenia różnorodności biologicznej przyrody, co w dłuższej perspektywie wpłynie na proekologiczne postawy i wybory młodych ludzi.