.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Stypendia Wójta Gminy


Trzydziestu trzech najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Kotla otrzymało Stypendia Wójta Gminy Kotla. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 12 września b.r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Stypendia wręczał Wójt Łukasz Horbatowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Haliną Przybylską. Jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.
Tegoroczne stypendia otrzymali:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli:

1.      Julia FILIPCZUK

2.      Roksana MROCZKOWSKA

3.      Milena KWIATKOWSKA

4.      Olena PARZĄTKA

5.      Maja NOMEJKO

6.      Angelika GNIEWOSZ

7.      Aleksandra SURMA

8.      Jakub SOCHACKI

9.      Alicja ŁUKASIK

10.  Krzysztof KROGULEC

11.  Katarzyna SZUSZKIEWICZ

12.  Paulina DZIURDZIAK

13.  Maciej GNIEWOSZ

14.  Wiktor STODOŁA

Uczniowie Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli:

15.  Weronika SOŁONYNKA

16.  Sandra SZAŁATKIEWICZ

17.  Paulina ZAREMBA

18.  Szymon KNAP

19.  Aleksandra RICHTER

20.  Patrycja GRACZYK

21.  Aneta MUSIAŁ

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Głogowie:

1.      Aleksandra WALENCZAK

2.      Wojciech NOWALIŃSKI

Uczniowie SP nr 2 i Gimnazjum w Głogowie:

1.      Joanna FUŁAWKA

2.      Mariusz PAŁATYŃSKI

Uczniowie SP nr 6 w Głogowie:

1.      Maja LENORT

Uczniowie SP nr 7:

1.      Hanna WOLF

Uczniowie SP nr 8 i Gimnazjum w Głogowie:

1.      Kornelia JĘCZMIEŃ

2.      Kamil NAWROCKI

Uczniowie SP nr 10 w Głogowie:

1.      Martyna SAJKO

2.      Filip STUDZIŃSKI

Uczniowie SP nr 12 w Głogowie:

1.      Kacper KLIMALA

Uczeń SP w Sicinach:

1.      Jakub WOŁOSZYN

 

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie Pani Marioli Kokot wyróżnienie za wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach szkolnych                          i międzyszkolnych otrzymał Maciej PAŁATYŃSKI.

 

Gratulujemy!