.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

„W Cieniu Kolegiaty”


Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p/w Wniebowzięcia NMP oraz Dowódca Batalionu Inżynieryjnego, dnia 15.08.2019 roku zapraszają na uroczystość „W Cieniu Kolegiaty”, która odbędzie się przy Placu Kolegiackim.