.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Śpiew i taniec dla seniorów


Prawie 200 seniorów w wieku 65+ odpowiedziało na zaproszenie Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej i uczestniczyło w spotkaniu z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 18 października br. w Kotli. – Jest mi niezmiernie miło, ze możemy się spotkać w takim gronie i wspólnie świętować – mówił podczas spotkania Wójt.

Biesiadę prowadził Zespół Żyta Band, który zabawiał seniorów piosenkami ludowymi i biesiadnymi. Była też okazja do wspólnego śpiewania, co ułatwiały wyświetlane na ekranie słowa piosenek. Wielki zachwyt wśród seniorów wzbudził występ pary tanecznej Małgorzaty Szczęsnej i Pawła Pachuty, w których wykonaniu oglądaliśmy walc wiedeński, paso doble, rumbę, tango i dżajfa. Oprócz tego każdy senior tradycyjnie otrzymał upominek.

Spotkanie było też okazją do zaprezentowania seniorom w formie krótkiej prezentacji sprawozdania z tworzonego w Kotli Klubu Seniora i omówienia przewidzianych do prowadzenia w nim działań. Propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Klub ma rozpocząć funkcjonowanie w 2020 r.

Oprócz seniorów w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczącą Rady Gminy Halina Przybylska, Sekretarz Gminy Ewa Konarska-Jóźwiak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli Halina Ignacik, Dyrektor GOPS Dorota Młodecka oraz sołtysi. Spotkanie prowadziła Dyrektor GOKiS Kotla Iwona Adamczak.

Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Gmina Kotla, która także wsparła finansowo imprezę ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli.

Serdeczne podziękowania organizatorzy kierują do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli na ręce Dyrektor Haliny Ignacik za udostępnienie sali gimnastycznej i pomoc w obsłudze spotkania, Paniom z sołectwa Kotla na czele z sołtys Ewą Kłonicą oraz do Sołtysów sołectw Chociemyśl, Krzekotówek, Sobczyce, Ceber, Grochowice, Kotla, Kozie Doły, Zabiele oraz Moszowice za upieczenie ciasta, a także Pani Krystynie Rolewskiej za prezentację rękodzieła w postaci szydełkowych serwetek.

galeria foto:

http://kotlactive.pl/aktualnosci/kultura/spiew-i-taniec-dla-seniorow?fbclid=IwAR3_XIK9CTQTItFX7tvA7kb4Hobx38fkv7OKruBW9SfWiyfu_INfI9Tm9SI