.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Seniorzy w akcji


Stowarzyszenie Grochowice Zdrój rozpoczęło warsztaty z projektu pn. AKTYWNI SENIORZY W GMINIE KOTLA współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Seniorzy powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z dwugodzinnych warsztatów
instruktażowych z nordic walking w następujących miejscowościach:
– w Kotli: 04.08.2014 r., spotkanie w GOKiS o godz. 18.00.

Zaplanowano także ciekawe spotkanie dietetykiem:
– w Chociemyśli: 05.08.2014 r., spotkanie w Wiejskim Domu Kultury, w godz. 18.00-20.00
– w Kozich Dołach: 06.08.2014 r., spotkanie w Sali wiejskiej, w godz. 18.00-20.00
– w Kulowie: 07.08.2014 r., spotkanie w Sali wiejskiej, w godz. 18.00-20.00
– w Głogówku: 08.08.2014 r., spotkanie w Sali wiejskiej, w godz. 18.00-20.00
– w Kotli: 11.08.2014 r., spotkanie w GOKiS, w godz. 18.00-20.00

Terminy kolejnych warsztatów z nordic waking oraz dietetycznych do uzgodnienia.

Realizator projektu zaprasza aktywnych i chętnych seniorów.

NW + DIETETYK KotlasierpieńHARMONOGRAM WARSZTATÓWsoerpień