.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Seanse filmowe w GOKiS