.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

ROŚNIE KOLEJNE POKOLENIE STRAŻAKÓW


Przy OSP w Kotli, Chociemyśli i Grochowicach powstały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.  Młodzi strażacy przeszli już szkolenia. Przeprowadzono je w ramach projektu pn. „Będę strażakiem” realizowanego przez OSP Grochowice ze środków pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Instruktorami szkolącymi byli: dh Piotr Kwiatkowski z OSP Grochowice i jednocześnie pracownik PSP w Głogowie oraz dh Dariusz Karbowiński z OSP w Kotli. Koordynatorem projektu była Barbara Kobiela.
Do realizacji projektu zaangażowani zostali strażacy z OSP Grochowice, OSP Kotla, OSP Chociemyśl, a naszymi partnerami była Gmina Kotla oraz Stowarzyszenie Grochowice Zdrój – mówi koordynatorka.Finałem szkolenia była oficjalna uroczystość ślubowania i pasowania 32 młodych adeptów pożarnictwa, którą odbyła się 30 września br. na terenie rekreacyjno-sportowym w Kotli.
Druhowie MDP otrzymali legitymacje członkowskie oraz certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności z ratownictwa pożarniczego. Wszyscy otrzymali też upominki od realizatora projektu oraz jednakowe koszulki, w którym wystąpili podczas wydarzenia.
Bardzo się cieszę, że ta piękna tradycja ochotniczych straży pożarnych znalazła uznanie i zainteresowała młodzież. Nasi mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni, tym bardziej, że kształcimy już nowe pokolenie strażaków – mówi Wójt Łukasz Horbatowski.

Tego dnia odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, strażacy z OSP Kotla prezentowali strażacki samochód gaśniczy i zaprezentowali pokaz ratownictwa drogowego.
Projekt „Będę strażakiem” będzie realizowany do końca grudnia 2017 r. Przed członkami MDP jest jeszcze wizyta studyjna w Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

galeria foto:
http://kotla.pl/galeria/gallery/264