.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Regulamin 8. Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Wyśpiewać poezję”


Regulamin Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Wyśpiewać poezję”, który odbędzie się podczas tegorocznej „Stachuriady”.

STACHURIADA 2013 
GROCHOWICE – 21-22 CZERWCA 2013
8. PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ „WYŚPIEWAĆ POEZJĘ”- 22.06.2013

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli,
ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla,
tel. 076 8318388, e-mail: gokis_kotla1@wp.pl

II. CELE PRZEGLĄDU:

1/ Popularyzacja twórczości Edwarda Stachury.
2/ Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej,
autorskiej o wysokich walorach artystycznych.
3/ Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji, muzyki i muzycznych form scenicznych.
4/ Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

III. MIEJSCE I TERMIN:

Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.
22 czerwca 2013 r. (sobota)

IV. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:

1/ W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły bez podziału na kategorie.
2/ Przedmiotem przeglądu mogą być utwory z szeroko rozumianego nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej, śpiewane wyłącznie w języku polskim.
3/ Wykonawca przygotowuje 3 utwory, w tym jeden do tekstu Edwarda Stachury (w prezentacji konkursowej wykonawca prezentuje 2 utwory – trzeci na życzenie Jury).
4/ Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych. Wyklucza się stosowanie półplaybacków.
5/ Wszystkich wykonawców zapraszamy do udziału w nocnym „Stedograniu” w dniu 21.06.2013 – wspólnym śpiewaniu piosenek Stachury przy ognisku… – zapisy u organizatorów.

V. ZGŁOSZENIE:

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do dnia 10 czerwca 2013, które powinno zawierać:
– kartę zgłoszeń z tekstami śpiewanych piosenek,
– nagranie (w formacie mp3) – 3 piosenek o tematyce określonej w regulaminie (nie musi być profesjonalne).
Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mailowy: gokis_kotla1@wp.pl lub w wersji tradycyjnej – pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli,
ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla.

W koncercie konkursowym wystąpią wykonawcy zakwalifikowani po przesłuchaniu nadesłanych zgłoszeń (mp3). Wyniki kwalifikacji opublikowane zostaną na stronie www.kotla.pl oraz na Facebooku na stroniehttps://www.facebook.com/StachuriadaGrochowice?ref=hl – w dniu 13.06.2013 r.

VI. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH:

– możliwość bezpłatnego noclegu na polu namiotowym w namiotach typu Gawra (namioty ośmioosobowe) – ilość miejsc ograniczona (zapisy u organizatora 76 8318 388) lub we własnym namiocie,
– Organizatorzy zapewniają podczas przeglądu profesjonalne nagłośnienie,
– koszty przejazdu uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

VII. JURY:

Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania przeglądu i ocenia występy według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu,
– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
– interpretacja tekstu,
– oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
– ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt Jury jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji i jest ostateczny.

VIII. NAGRODY:

Laureaci Przeglądu, wyłonieni przez Jury, otrzymają nagrody :
– I miejsce – 4000
– II miejsce – 3000
– III miejsce – 2000
– Nagroda specjalna za najlepszą interpretację piosenki do tekstu Edwarda Stachury
– Wyróżnienie
Jury Przeglądu będzie kwalifikowało do OTPPS „BAZUNA”, Wdzydze Kiszewskie 2013

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a zarejestrowany materiał będzie wyłączną własnością Organizatora i będzie wykorzystywany w celach promocyjnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu

RAMOWY PROGRAM KONKURSU:

Sobota 22.06.2013
godz. 9.00 próby mikrofonowe
godz. 10.30 przesłuchania konkursowe
Ogłoszenie werdyktu i koncert laureatów odbędzie się w godzinach popołudniowych.

STACHURIADA 2013

GROCHOWICE – 21-22 CZERWCA 2013
8. PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ „WYŚPIEWAĆ POEZJĘ”

ZGŁOSZENIE
1.Nazwa zespołu (wykonawcy):
—————————————————————————————————————————————————-
2. Dane kontaktowe (adres, tel, e-mail):
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
3.Skład:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
4. Utwory (tytuł, autorzy tekstu, autorzy muzyki):
– —————————————————————————————————————————————————
– —————————————————————————————————————————————————
– —————————————————————————————————————————————————
5. Wymagania sprzętowe:
—————————————————————————————————————————————————-

6. Informacje o wykonawcy (udział w przeglądach, wyróżnienia, nagrody):
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————