.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Realizacja projektu „Teatr Wielki”


Dnia 20 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie z młodszymi dziećmi realizujące projekt „Teatr Wielki”, podczas którego został omówiony scenariusz spektaklu.

Przypominamy, że „Teatr Wielki”, to nazwa projektu, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli okresie od maja 2018 do października 2018. W projekcie uczestniczy dwadzieścioro dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy Kotla. Projekt obejmuje wyjazd do Wrocławskiego Teatru Lalek, a także udział w warsztatach tworzenia scenariusza, kukiełek teatralnych i scenografii, zakończonych spektaklem teatralnym dla mieszkańców gminy.
Projekt został „Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.