.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Radosny Mikołaj w Gminie


Ogromną radość przeżyły w piątek, 4 grudnia 2015 r. najmłodsi mieszkańcy Gminy Kotla, którzy wzięli udział w integracyjnej zabawie mikołajkowej pn. „Mikołaj i przyjaciele”. Organizatorzy imprezy zapewnili wszystkim uczestnikom, nie tylko paczki od Mikołaja ale przede wszystkim dobrą zabawę z udziałem Clowna Bodzio.
Przezabawny Clown zarażał wszystkich milusińskich i ich opiekunów dobrym humorem i świetną zabawą. Dodatkową atrakcją było przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniowski teatr KOMA pod kierunkiem p. AlinySzermer nauczyciela SP Kotla, pod tytułem „Ratujmy Święta”. Organizatorzy zadbali nie tylkoo dobrą zabawę na specjalnie przygotowanej sali, ale również zapewnili dzieciom odpowiedni poczęstunek i oczywiście paczki, które każdedziecko odebrało osobiście od Mikołaja.
Celem tak zorganizowanego przedsięwzięcia była integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk rodzinnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – informuje Dorota Młodecka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli i jednocześnie główny organizator imprezy.
Zorganizowanie tak ważnego i dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki pozyskanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli środkom finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem PCPR w Głogowie oraz pozyskanej przez Gminę Kotla darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla. Na podkreślenie zasługuje również to, że w realizację tego zadania włączyły się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kotla tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli – dodaje wójt.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację zabawy Mikołajkowej.

[wppa type=”cover” album=”166″]Any comment[/wppa]