.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Przemocy i uzależnieniom zdecydowane NIE!


Pod takim hasłem odbyły się w dniu 07.10.2014r. zainicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli i wszystkich uczniów Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli.

Organizatorzy zaprosili przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, młodszego aspiranta Łukasza Szuwikowskiego do wygłoszenia pogadanki dla uczniów na temat przemocy, cyberprzemocy. Nasi młodzi mieszkańcy z wielką uwagą wysłuchali informacji przekazanych przez policjanta. Na sali widać było wielkie zainteresowanie tą tematyką.

Atrakcją spotkania okazał się również koncert profilaktyczny w wykonaniu Gabriela Fleszara pt. „ Wolności oddać nie umiem…”. Muzyk w swoim przekazie muzyczno-słownym ukazał młodym ludziom problem uzależnienia od narkotyków, alkoholu i wszechobecnej nikotyny, które niosą za sobą nie tylko problemy zdrowotne ale również problemy osobiste, życiowe, a także prawne.

Całe działanie zostało sfinansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy Kotla na profilaktykę uzależnień.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia:

1. Wójtowi Gminy Kotla – Łukaszowi Horbatowskiemu
2. Młodszemu Aspirantowi Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – Łukaszowi Szuwikowskiemu
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Iwonie Adamczak

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych – Dorota Młodecka
Pedagog szkolny Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli – Joanna Podwińska

Pod takim hasłem odbyły się w dniu 07.10.2014r. zainicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w…

Gepostet von Gmina Kotla am Dienstag, 14. Oktober 2014