.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Przedstawienie kukiełkowe na zakończenie projektu „Teatr Wielki”


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli zakończył realizację projektu pn. „Teatr Wielki”. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 5 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu KULTURA DOSTĘPNA 2018. Celem projektu było stworzenie dzieciom możliwości uczestniczenia w kulturze w sposób czynny, zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą. W ramach zadania w okresie od maja do października 2018, dwadzieścioro dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy Kotla wyjechało na spektakl kukiełkowy do Wrocławskiego Teatru Lalek, wzięło udział w warsztatach tworzenia scenariusza, przygotowaniu kukiełek teatralnych i scenografii. Na zakończenie projektu dzieci zaprezentowały zaproszonym gościom przygotowany przez siebie spektakl kukiełkowy. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

[wppa type=”cover” album=”368″]Any comment[/wppa]