.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze


Dnia 26.09.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowań na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz zakup i montaż paneli solarnych oraz fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W spotkaniu udział wzięło wielu mieszkańców naszej gminy. Podczas spotkania pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/ Legnica omówił zasady i warunki dofinansowań, przedstawił wzory dokumentów, w tym wniosek o dofinansowanie.

Przypominamy, że szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: https://portal.fos.wroc.pl/