.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Prace z warsztatów ceramicznych gotowe do odbioru


Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczestniczących w warsztatach ceramicznych podczas ferii zimowych w GOKiS do odebrania prac swoich dzieci.