.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Ponownie najlepsi


Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Chociemyśli swoim występem otworzył Prezentacje Wojewódzkie Tradycyjnych Stołów Wigilijnych we Wrocławiu, gdzie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Chociemyśli reprezentowali Gminę Kotla i Powiat Głogowski. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląska Izba Rolnicza. Ozdoba przygotowana przez nasze mieszkanki zdobyła I miejsce w odbywającym się podczas imprezy konkursie na „Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”. – Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie potraw, zwycięskiej ozdoby, śpiewów i tak piękne reprezentowanie gminy podczas tej prestiżowej imprezy – mówi wójt Łukasz Horbatowski.

[wppa type=”cover” album=”326″]Any comment[/wppa]