.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Ponad miesiąc zabaw z okazji Dnia Dziecka


Od maja do lipca trwały obchody Dnia Dziecka w Gminie Kotla. Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi poszczególnych wsi, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, zorganizowały z tej okazji imprezy plenerowe połączone często ze spotkaniami integracyjnymi wszystkich mieszkańców. Pierwsza zabawa odbyła się w Kotli (27.05). Tu do organizacji przyłączyły się OSP Kotla, OSP Grochowice i OSP Chociemyśl, które zapewniły wyjątkowe atrakcje oraz Sołectwa Kotla, Grochowice i Chociemyśl, które przygotowały pyszne ciasta. Po Strażackim Dniu Dziecka kolejne imprezy odbywały się jeszcze w Głogówku (31.05), Grochowicach (2.06), Sobczycach (3.06), Skidniowie (6.06), Moszowicach (9.06), Krzekotówku (10.06), Kozie Dołach (21.06) i Kulowie (1.07).

GOKiS Kotla, oprócz wsparcia finansowego na zakup artykułów spożywczych i innych, wspierał sołectwa w miarę potrzeb sprzętem nagłaśniającym, grami podwórkowymi, zabawkami czy farbami do malowania twarzy. Dzieci bawiły się pod czujnym okiem opiekunek świetlic środowiskowych zatrudnionych przez GOKi, które prowadziły różne zabawy i animacje dla uczestników zabaw.

Dziękujemy Sołtysom i Radom Sołeckim za przygotowanie w/w imprez i owocną współpracę, a wszystkim uczestnikom za świetną zabawę.

[wppa type=”cover” album=”296″]Any comment[/wppa]