.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Półmetek projektu pn. „Umiem pływać”!


Dzięki środkom zdobytym przez Urząd Gminy dzieci z klas I-III uczą się pływać pod okiem instruktorów na basenie. Zorganizowanych jest aż 10 bezpłatnych zajęć dla 15 osobowej grupy.
Dwugodzinne zajęcia odbywają się na pływalni Chrobry Głogów, a opiekę podczas wyjazdów sprawują pracownicy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.
W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu Gmina Kotla zapewnia opiekę nad uczestnikami w trakcie transportu, a także częściowo partycypuje w kosztach organizacji zajęć nauki pływania.