.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Podsumowanie Roku Kulturalnego w Gminie Kotla


Dnia 23.11.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się Podsumowanie Roku Kulturalnego w Gminie Kotla, podczas którego nastąpiła prezentacja naszych artystów, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz osób, które przyczyniły się do kulturalnego rozkwitu naszej Gminy.

Na terenie gminy Kotla corocznie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne. To one nawiązując współpracę ze społecznością lokalną scalają wszystkie działania w całość. Organizacja imprezy jest bardzo złożona i bez wsparcia ludzi dobrej woli działania te nie były by takie same. Dlatego też w tym dniu Wójt Gminy Kotla Pan Łukasz Horbatowski podsumował rok kulturalny w naszej Gminie i wspólnie z Przewodniczącą Rady Panią Haliną Przybylską podziękował osobom zaangażowanym w życie kulturalne gminy.

Dodatkowym miłym akcentem było wręczenie przez płk Adama Kęstowicza medalu 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”za wieloletnią współpracę.

Na scenie zaprezentowały się trzy Zespoły Folklorystyczne „Grochowiczanki”, „Skiedniowianie” i „Wrzos” oraz zespół młodzieżowy „Integro”.
[wppa type=”cover” album=”51″][/wppa]