.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Piknik w Skidniowie – 20 sierpnia 2013 r.


W miejscowości Skidniów przyjechali pracownicy GOKiS i Urzędu Gminy, by przeprowadzić działania animacyjne, a przede wszystkim edukacyjne. Działania te zostały dofinansowane z WFOŚ. Dzięki pozyskanym środkom organizatorzy zakupili nagrody dla uczestniczących w warsztatach dzieci.

[wppa type=”cover” album=”39″][/wppa]