.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Piknik motocyklowy


26 kwietnia 2014 r. przy pałacu w Kotli odbył się piknik motocyklowy realizowany wraz z uczestnikami projektu „Naszym okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów z gminy Kotla”, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Kotla i poznanie przez uczniów gminy Kotla zabytków historycznych, przyrodniczych w obrębie działania LSR w okresie od kwietnia do września 2014 r. Projekt Naszym okiem dofinansowany jest w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nie zabrakło atrakcji, wszyscy mieli możliwość zwiedzenia pałacu i poznania jej historii. Oprócz tego wraz z sekcją motocyklową EASY RIDER, zostały przeprowadzone konkursy i zabawy dla dzieci. Do dyspozycji uczestników imprezy było stoisko gastronomiczne. Na zakończenie pikniku zagrały dwa zespoły RAIDERS OF REVENGE i SIMPLE SEVEN.

[wppa type=”cover” album=”81″][/wppa]