.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Piknik integracyjny w Głogówku


5 sierpnia 2014 r., w słoneczne popołudnie teren zielony wokół placu zabaw w Głogówku był pełen gwaru i wesołej zabawy. Uczestnicy pikniku mieli okazję do udziału w różnego rodzaju grach i zabawach jak np. wyścig z piłeczkami, skoki w workach, przeciąganie liny itp. Przez cały czas trwania pikniku Sołtys rozdawał uczestnikom słodycze, napoje, lody, a także każdy został poczęstowany kiełbaską. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Grochowice-Zdrój, Gmina Kotla, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli oraz Sołectwo Głogówko. Zadanie dofinansowane jest przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[wppa type=”cover” album=”95″][/wppa]