.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Pierwszy tydzień ,,Wakacji z GOKiS”.


Wakacje to okres beztroskich zabaw i odpoczynku zwłaszcza dla najmłodszych. Warto więc zadbać aby nasze pociechy spędziły ten czas aktywnie i bezpiecznie. Dzieci w tym czasie mają okazje do zawarcia wielu nowych znajomości i odwiedzeniu ciekawych miejsc.

Już od 3 lipca dzieci z gminy Kotla uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli w ramach akcji „Lato z GOKiS 2017”.

W pierwszym tygodniu wakacji odbyły się dwa wyjazdy.

4 lipca br. grupa 25 dzieci wyjechała bezpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Suez Głogów. To właśnie tam dostarczane są śmieci, które po segregacji zostają przygotowane do recyklingu. O całym procesie przetwarzania odpadów dzieci dowiedziały się na początku wizyty podczas ciekawych zajęć edukacyjnych. Wzbogacili swoją wiedzę o segregowaniu i przetwarzaniu odpadów, a następnie praktycznie ją wykorzystali do ćwiczenia polegającego na posegregowaniu odpadów do specjalnych koszy na szkło, plastik, papier, odpady BIO i inne. W dalszej części zajęć  dzieci wykonały zabawkę – ośmiornicę z plastikowych butelek, co sprawiło im ogromną radość. Potem wspólnie z pracownikiem zakładu GPK-Suez Głogów udaliśmy się na zwiedzanie zakładu i zobaczenie z bliska sposobu odbioru  śmieci i procesu ich segregacji.

Dopełnieniem wiedzy edukacyjnej było przejście po przygotowanej dla uczniów ścieżce edukacyjnej. Ścieżka posiadała pięć „stacji”. Każda ze stacji wykonana została z odpadów. Poszczególne stacje to: szkło, tworzywa sztuczne, papier i drewno, metal  i elektrośmieci. Ta forma wykorzystania odpadów w środowisku naturalnym bardzo się wszystkim podobała. Duże wrażenie zrobił np. labirynt z drewnianych palet, ścieżka z kapsli, plastikowych nakrętek czy z elektrośmieci.

Kolejnym punktem bezpłatnego wyjazdu, była wizyta w Nadleśnictwie Głogów. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z edukacji przyrodniczo- leśnej, w której koncepcją było kształtowanie świadomości uczestników w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i świadomego realizowania celów dotyczących ekorozwoju. Edukacja przyrodnicza dostarczyła dzieciom rzetelnej i wyczerpującej wiedzy o środowisku przyrodniczym, ukształtowało to w nich wyobraźnię, rozbudziło sumienie ekologiczne i uwrażliwiło na piękno natury, a także rozwinęło umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska.

Oba punkty tej wycieczki były realizowane z Zakresu Edukacji Ekologicznej „Jestem Eko 2017”, który jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławia.

6 lipca br. grupa 30 dzieci wyjechała do galerii Glogovia, aby obejrzeć w kinie Cinema 3D seans pt. „Gru, Dru i Minionki”. Po bajce, dzieci spędziły czas na zabawie na placu zabaw, na os. Kopernik.

Przez cały lipiec organizowane są także warsztaty historyczne dla dzieci w każdym z sołectw Gminy Kotla, pt.  ,,Wehikuł czasu część II”. Na tych zajęciach dzieci poznają średniowieczną muzykę i taniec.

Wśród propozycji na lipiec znajdują się jeszcze inne, ciekawe wyjazdy i zajęcia, m.in. wyjazd do krainy zabaw Bogilu w Jabłonnej, Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie czy Zoo we Wrocławiu. GOKiS zachęca także do udziału w zajęciach kulinarnych „Kuchcikowo”, zajęciach technicznych „Zrób to sam”, bajkowych porankach, tenisie stołowym, a także w zajęciach literackich bibliotece w Kotli i Grochowicach.

[wppa type=”cover” album=”286″]Any comment[/wppa]

[wppa type=”cover” album=”292″]Any comment[/wppa]

[wppa type=”cover” album=”293″]Any comment[/wppa]