.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Opłata za książkę „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla”


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli informuje, że już można zgłaszać się po zamówione egzemplarze książki pt. „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla”. Cena jednego egzemplarza wynosi 29,92 zł brutto. Książki są do odbioru w Bibliotece Publicznej przy GOKiS w Kotli z dowodem wpłaty, po wcześniejszym dokonaniu przelewu na konto GOKiS wg załączonego wzoru.
druczek wpłaty