.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Nowy projekt ” Dolnośląskie Stokrotki w Gminie Kotla”


Rozpoczęły się bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki w Gminie Kotla”. Na zajęcia te Gmina Kotla pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 5 tysięcy z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
W zajęciach tanecznych z elementami tańca współczesnego, towarzyskiego oraz nauki układów choreograficznych biorą udział młodzi mieszkańcy z terenu Gminy Kotla.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego trenera, który w ciekawy i atrakcyjny sposób prowadzi dwie grupy taneczne po 12 osób każda. Zadanie realizowane będzie do grudnia tego roku.

Jest to doskonała alternatywa do spędzenia wolnego czasu, które ma na celu rozwinięcie umiejętności tanecznych oraz obranie własnego stylu tanecznego.

1 2 3 4 5 6 0