.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Niebawem rozstrzygnięcie konkursu plastycznego


Ponad 30 kartek wpłynęło na tegoroczny konkurs plastyczny „Kartki Bożonarodzeniowej Gminy Kotla”.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się się 29 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej GOKiS, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami. Każda praca zostanie nagrodzona upominkiem, a najlepsze nagrodami rzeczowymi.