.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Naszym Okiem


W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli zadania Naszym Okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów z gminy Kotla 4 maja 2014 r. grupa uczniów wyjechała na pierwszą wycieczkę w ramach projektu. Był to wyjazd do Siedliska na organizowane przez Fundację Karolat Święto Bzów. Uczestnicy mieli niepowtarzalna okazję zwiedzić ruiny zamku, którego początki datują się na XIII wiek. Impreza obfitowała w liczne atrakcje, takie jak różnego rodzaju warsztaty (teatralne, garncarskie, taneczne, bębniarskie, graffiti, malarskie), jarmark produktów regionalnych czy turniej rycerski.

Zadanie dofinansowane jest w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.  Jego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Kotla i poznanie przez uczniów gminy Kotla zabytków historycznych i przyrodniczych w obrębie działania LSR w okresie od kwietnia do września 2014 r.

[wppa type=”cover” album=”84″][/wppa]