.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Nabór dzieci do projektu!


„Teatr Wielki”, to nazwa nowego projektu, który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.
W okresie od maja 2018 do października 2018, dwadzieścioro dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy Kotla, będzie uczestniczyć w wyjeździe do Wrocławskiego Teatru Lalek, a także w warsztatach tworzenia scenariusza, kukiełek teatralnych i scenografii, zakończonych spektaklem teatralnym dla mieszkańców gminy.

Projekt został „Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.