.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

MINIONKI ROZRABIAJĄ 3D


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli zaprasza dzieci i młodzież na wyjazd do kina Helios do Lubina na „Minionki rozrabiają 3D”. Wyjazd odbędzie się w środę 24 lipca 2013 r. o godzinie 8:30 z Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Kotli., powrót do GOKiS planowany jest na godz. 14:00. Chętnych prosimy o pobranie zgód na wyjazd z GOKiS w godzinach 7:30  20:00. W razie pytań można dzwonić pod nr tel. 76 8318 388.

minionki rozrabiaja