.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Mikołajkowe paczki dla wszystkich dzieci


Św. Mikołaj odwiedził dzisiaj 500 dzieci z naszej Gminy. Każde otrzymało paczkę ze słodyczami. Do spotkania z Mikołajem doszło podczas spotkań odbywających się w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli oraz przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku.

Dzieci młodsze bawiły się na Gminnej Integracyjne Zabawie Mikołajkowej, w której udział wzięło także 25 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Czekało na nich wiele atrakcji: zabawy integracyjne, pokaz iluzjonisty, występ szkolnego zespołu czirliderek, spektakl teatru szkolnego GONG, malowanie twarzy, poczęstunek i dmuchane zamki. Punktem
kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem, który dla każdego uczestnika zabawy miał paczkę ze słodyczami.

Tego dnia Mikołaj w towarzystwie Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego
i Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej odwiedził również najmłodsze dzieci
w przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku.

Dla młodzieży przygotowany był turniej mikołajkowy i koncert profilaktyczny POISON. Koncert odbył się w ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli.

Imprezy z okazji mikołajek organizowane są w Gminie Kotla od ponad 20 lat i przyczyniają się do aktywizacji wielu podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji dzieci
z różnych środowisk. Wspiera nas w tym GOPS Kotla.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kotli, z funduszy Powiatu Głogowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Swój wkład wniosły także: Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, PWiK w Głogowie sp. z o.o., Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Każdego roku możemy również liczyć na wsparcie prywatnych przedsiębiorców.
W tym roku wsparcie otrzymaliśmy od Anny i Krzysztofa Nawrotów, Piekarni-Ciastkarni Krzysztof Niedbalski, Hurt-Detal Art. Budowlano – Przemysłowych Marlena Hajduk, firmę Sobota i spółkę PEN Ryszard Kulesza.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują za okazane serce i wsparcie naszego przedsięwzięcia.

galeria foto: https://www.facebook.com/gminakotla/photos/pcb.2713754298682826/2713746615350261/?type=3&theater