.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Mikołaj i Przyjaciele


Prawie 340 uczniów z klas I-V oraz pięcio i sześciolatków ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy Kotla bawiło się na Gminnej Integracyjnej Zabawie Mikołajkowej pod nazwą „Mikołaj i przyjaciele”, zaś 170 starszych uczniów uczestniczyło w turnieju mikołajkowym i koncercie profilaktycznym. Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli, a partnerem imprezy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli.

Dla młodszych uczniów przygotowane były zabawy integracyjne, występ szkolnego zespołu czirliderek, malowanie twarzy, poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem, który dla każdego uczestnika zabawy miał paczkę ze słodyczami.

Tego dnia Mikołaj w towarzystwie Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Przybylskiej odwiedził również najmłodsze dzieci w przedszkolach w Kotli, Chociemyśli i Głogówku.

W tym szczególnym dniu 170 starszych uczniów zostało zaproszonych przez św. Mikołaja do zmagań turniejowych i na koncert profilaktyczny Hip Hop – KOLAH I EMEN ZINO w ramach programu profilaktyki uzależnień pn. „Antymina”. Koncert odbył się w ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli.

Imprezy z okazji mikołajek organizowane są w Gminie Kotla od ponad 20 lat i przyczyniają się do aktywizacji wielu podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracji dzieci z różnych środowisk.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, z darownizny  Fundacji KGHM Polska Miedź oraz z funduszy Powiatu Głogowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Swój wkład wniosły także takie instytucje jak Stowarzyszenie „Z głębi serca”, Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, PWiK  w Głogowie sp. z o.o., Bank Spółdzielczy we Wschowie, GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.. Każdego roku możemy również liczyć na wsparcie prywatnych przedsiębiorców: Anna i Krzysztof Nawrotowie, Piekarnia-Ciastkarnia Krzysztof  Niedbalski, Hurt-Detal Art. Budowlano-Przemysłowych Marlena Hajduk i spółkę PEN Ryszard Kulesza.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują za okazane serce i wsparcie  naszego  przedsięwzięcia.

[wppa type=”cover” album=”372″]