.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Marcowe warsztaty w GOKiS


Przypominamy,że każde zajęcia odbywające się w GOKiS dla dzieci i młodzieży są bezpłatne.
Fotografie relacjonują zajęcia plastyczne, które prowadzone są zawsze w przyjaznej i twórczej atmosferze. Uczą dzieci swobodnej wypowiedzi plastycznej, rozwijają zmysł estetyczny i kreatywność.
Przedstawiamy także warsztaty taneczne, które są prowadzone w formie radosnej, spontanicznej zabawy połączonej z tańcem oraz warsztaty z modelarstwa, które rozwijają dzieciom zdolności manualne. Podczas tych zajęć uczestnicy poznają zasady posługiwania się narzę­dziami potrzebnymi do wykonania modeli oraz uczą się poprawnego wykonania modeli o róż­nym stopniu trudności.

[wppa type=”cover” album=”115″]Any comment[/wppa]